Nyhetsbrev

Info från arbetsgruppen för konstgräs

Gruppen har arbetat fram en handlingsplan för att presentera för kommun och andra myndigheter samt alla Lofaföreningar.

Lidköpingsfotbollens Ungdomssatsning
Bakgrund
• Fotbollsföreningarna i Lidköping har idag inga möjligheter att vintertid träna på konstgräs. Tillgång och kostnad.
• 1800 ungdomar deltar i verksamheten. 40% tjejer. Attraherar ungdomar med invandrarbakgrund
• Råda BK har akut behov av ökad gräsyta och omklädningsrum under säsong beroende på bostadsbyggande i området.
• Lidköpings Kommun fattat principbeslut att anlägga ytterligare en konstgräsplan. Placering osäker. 5 Mkr finns i investeringsplan.
Behov
• 2 nya konstgräsplaner med belysning
• Tillfredställande belysning befintlig konstgräsplan OK, Kommunen beslutat
• Driftskostnader som medger en hyra som föreningar kan bära för ungdomsverksamhet
• Mer gräsyta och omklädningsrum på Rådavallen under säsong
• Ungdomsutvecklare i LOFA för att stödja föreningarna i deras ungdomsverksamhet.
Förslag
Lidköpings Kommen, Sparbankstiftelsen, LOFA och intresserade sponsorer gör en gemensam satsning för att utveckla Lidköpings ungdomsfotboll
• LOFA anställer Ungdomsutvecklare och genomför en ungdomssatsning till stöd för alla föreningars ungdomsverksamhet.
• Anlägga konstgräsplan och omklädningsrum på Rådavallen som LOFA disponerar vinterhalvåret och RBK hyr under sommaren (öppet för andra)
• Anlägga konstgräs på Framnäs IP inklusive belysning. Skapa gräsyta för kastgrenar i anslutning till idrottsplatsen
• Skapa driftsformer som ger en hyresnivå som föreningar kan bära. LOFA beredd att bilda driftsbolag och sköta driften av planen i Råda.
  Uppvärmning av befintlig konstgräsplan ersätts med saltning
• Kommunen köper marken där konstgräsplanen i Råda skall ligga för att långsiktigt säkra anläggningen.
Arbetsgrupp
• Lennart Åhlander, Christer Ericsson, Stefan Andersson, Göran Karlsson, Sven Erik Lööf, Lennart Nilsson, Karl Evert Andersson, Ove Larsson

Nyhet 2
Aug.2013

Planerna på att låta Lidköpingsfotbollen bygga nya konstgräsplaner, uppvärmda, på Rådas idrottsplats har nu kommit så långt att kommunfullmäktige kan få ta det avgörande beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag givit klartecken – och det betyder i praktiken att kommunstyrelsen sagt OK.

Det kan bli en investeringskostnad på knappt 7 miljoner för kommunen – men det finns möjlighet att Fotbollsföreningarnas gemensamma Lofa kan få ihop lite pengar på annat håll som minskar kommunens insats.

Äntligen start för konstgräsplan..

Klartecken för fotbollsplaner
Klubbades av ordföranden i Lidköpings FK

En stor dag 23/9 2013 för Lidköpingsfotbollen
Lidköpingsfotbollen får två nya konstgräsplaner – det sker genom ett samarbete mellan kommunen och Lidköpingsfotbollen. Ärendet klubbades av fullmäktige i kväll – av Carina Ohlsson, som är kommunfullmäktiges nya ordförande och även ordförande i Lidköpings FK, kommunens kanske största fotbollsförening.

Kommunen avsätter 6,9 miljoner. Men det är ett maximibelopp. Här väntas stöd från olika håll – bl a allmänna arvsfonden.

- Det här skall vi satsa på för att fotbollen är Lidköpings största idrott, 

Den nya planen skall byggas vid Råda IP.

Carina Ohlsson säger att hon inte känner sig jävig i frågan – hon är ordförande i en av 16 föreningar som ingår i Lofa.
 

källa:Lidköpingsnytt

Nyhet 3

2013-12-10

Nu köps marken till nya fotbollsplanerna
Publicerad tisdag, 10 december 2013, 18:31 av Björn Smitterberg
genre_fotbollLidköpings kommun köper 33.000 kvadratmeter mark av Rådasand AB för att fotbollsanläggningen Råda BK driver skall kunna utökas. Det sker genom ett avtal mellan kommunen, Råda BK och Lofa – alltså samverkansgruppen för Lidköpingsfotbollen.

Någon justering av avtalet med anledning av att det strax intill planerna finns förorenad mark – en gammal tipp – har inte behövts. Däremot har området förskjutits marginellt – men det är inom det preliminära avtalet.

Det är många parter i den här affären som skall ge nya året-runt-planer för fotboll. Samhällsbyggnad köper marken, Kultur & Fritid betalar och skriver avtal med Lofa och Råda BK.
 

 

 

 

 

 

« Tillbaka