Årsmöte Lofa 27/3-2018 på Idrottshistoriska

1. Ordf. Lennart Åhlander förklarade mötet för öppnat
2. Upprop: närvarande Trässberg, Järpås, Råda, Mellby, Saleby, ÖrslösaSöne, Kållandsö.
3. Dagordningen godkändes
4. Årsmötets utlysande godkändes. NLT + Hemsidan
5. Ordf. för mötet, L.Å
6. Sekr. för mötet, CE
7. Val av justeringsmän: Christer Mann, Lennart Pettersson.
8. Verksamhetsberättelsen 2017 godkändes.
9. Föredragande av balansräkningen och revisionsberättelsen. Ej helt klart då en mindre diff. finns.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Ja,.. under förutsättning att bokslutet slutförs och godkänns av revisorer ges ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Ordf. 2018: omval Lennart Åhlander 1 år
12. Styrelsen 2018: CE, LGA, HF, EA. 1 år kvar. Nyval: 2 år , Kjell Eriksson, Sofia Tilly Gustafsson, Agnetha Svensson,
13. Val av 2 suppl.: punkten stryks pga. utökad styrelse.
14. Val 2 revisorer: 2018 Lotta Thörnberg, Emma Andersson
15. Val av 2 suppl. revisorer: Lennart Edlund, Olof Andersson
16. Valberedning 2018: Lennart Pettersson, Ronald Larsson
17. Tävlingsledare 2018: Tommy Bruzelius
18. Kontaktman 2018: Christer Ericsson
19. Materialförvaltare 2018: Kjell Eriksson
20. Val av Tävlingsledning 2018: EA; CE, LÅ, KE, TB, AS, STG,
21. Val av Verkställande Utskott 2018: 3 pers. utses av styrelsen.
22. DINA Konstgräs: fungerar bra, fullbokat, ekonomin ok, ska bygga ett förråd 2018.
23. Beslut om sommarfotboll 2018 samt futsal 2019. Sommarfotboll 11 spelare, matcher på vardagar för även dam. Mindre antal =9 spelare får förekomma. Ska spelas direkt efter vår omgången. Futsal 5-6 januari 2019.
24. Beslut om ersättning skadade spelare = oförändrat 2018.
25. Årsavgift 2018, 500kr oförändrat.
26. Fastställande om ev ersättning för tävlingsledningen 2018. Styrelsen beslutar.
27. Beslut att firmatecknare 2018, var för sig, är Lennart Åhlander och Eilert Ahlstrand.
28. Övrigt: informera föreningar om kiosken tidigt för futsal cupen. Allmänt är läget for fotbollen lite bekymmersamt, spelare saknas mm. Förslag att ha möte inom Lofa för att belysa ungdomsfotbollen, träff med U-ledare under sept. månad. Örslösa IP. LOFA ordnar.
29. Ordf. förklarade mötet för avslutat. Tack för visat intresse.
Antecknat : Christer Eriksson

Justeras: Christer Mann Lennart Pettersson
 

« Tillbaka