Styrelsen 2017 har följande fördelning:

 

Ordförande

Lennart Åhlander

 Ledamöter

Harald Falk

Lars-Göran Aronsson

Christer Erikzon

Eilert Ahlstrand

Kjell Eriksson

Sven-Erik Lööf

Styrelsesuppleanter är Ann-Britt Berling och Conny Larsson


Revisorer är Lotta Thörnberg Emma Andersson


Revisorsuppleanter är Olof Andersson, Lennart Edlund


Valberedning är Lennart Pettersson, Ronald Larsson


Tävlingsledare är Tommy Bruzelius

Kontaktman m föreningar är Christer Ericzon


Materialförvaltare är Kjell Eriksson


AU (arbetsutskottet) består av  Kjell Eriksson, Lennart Pettersson,Eilert Ahlstrand
Christer Ericzon, Tommy Bruzelius och Lennart Åhlander

Bg. 5792-9143

Org.nr.802488-1230
 

 Web-ansvarig:  Folke Brink    folke.brink@telia.com

« Tillbaka