Styrelsen 2018

 

Ordförande

Lennart Åhlander

Ledamöter

Harald Falk

Lars-Göran Aronsson

Christer Erikzon

Eilert Ahlstrand

Kjell Eriksson

Sofia Tilly/Gustavsson    Ny val

Agnetha Svensson         Ny val


Revisorer är Lotta Thörnberg Emma Andersson


Revisorsuppleanter är  Lennart Edlund


Valberedning är Lennart Pettersson, Ronald Larsson


Tävlingsledare är 

Kontaktman m föreningar är Christer Ericzon


Materialförvaltare är Kjell Eriksson


Tävlingskommitte består av  Kjell Eriksson,Eilert Ahlstrand Christer Ericzon, Tommy Bruzelius

Lennart Åhlander Agnetha Svensson Sofia Tilly/Gustavsson

 

Bg. 5792-9143

Org.nr.802488-1230
 

 Web-ansvarig:  Folke Brink    folkebrink@folkebrink.se

« Tillbaka