LOFA Årsmöte 2019-04-17 Idrottshistoriska


1. Ordförande Lennart Åhlander förklarar motet öppnat. Mötet inleds med tändning av ljus och tyst minut.
2. Närvarande: Elin Mellby, Kjell Örslösa, Folke Kållandsö, Conny Rackeby, Sofia LFK, Aris, Floyd, Conny Sköld Råda, Tommy Saleby, Markus Saleby
3. Dagordning godkänd
4. Mer info inför kommande möten önskas.
5. Val av ordförande Lennart Åhlander
6. Val av sekreterare Sofia Tilly
7. Val 2 justeringsmän: Elin och Conny
8. Genomgång av 2018 års verksamhet. Godkändes.
9. Genomgång av BR & RR 2018 samt revisionsberättelse. Godkändes.
10. Beslut om ansvarsfrihet för det verksamhetsåret 2018. Beslut JA
11. Val av ordförande på ett år. Omval Lennart Åhlander. Beslut JA
12. Val av styrelse 2019: 1 år kvar Kjell Eriksson, Agneta Svensson, Sofia Tilly. Nyval förslag (tur att avgå L-G Aronsson, Eilert Ahlstrand). Nyval Conny Sköld. Val: L-G Aronsson, Eilert Ahlstrand, Conny Sköld. Agneta Svensson som kassör, Beslut JA.
13. Val revisor Lotta Thörnberg 2 år.
14. Val revisor suppl. Lennart Edlund 1 år.
15. Valberedning: Val Lennart Pettersson 1 år.
16. Val tävlingsutskott 2019 på 1 år: Agneta Svensson, Sofia Tilly, Conny Sköld, Tobias Axelsson, Kjell Eriksson, Lennart Pettersson.
17. Val AU 2019 Lennart Åhlander, Agneta Svensson, Sofia Tilly och Kjell Eriksson.
18. Dina konstgräsplan. Ser riktigt bra ut. Byggt till ett skjul 2018, planen är 5 år gammal, mycket bra kondition. Finns inga pengar avsatta för framtida renoveringar av DINA planen. Fler planer?? Vart?
19. Beslut om sommarfotboll, samt futsallfotboll herr/dam år 2019/2020. Sommarturneringen läggs ner 2019.Inomhuslofa 4 & 6 januari 2020.
20. Beslut om ersättning för skadade spelare, 15 karensdagar. 75kr max 180 dagar. Studerande 15-25 år, max 5000kr. Styrelsen bestämmer beloppen.
21. Fastställande av årsavgifter för 2019 500kr/förening. Agneta skickar ut så fort som möjligt.
22. Fastställande av arvode för AU 2019 950 kr / per
23. Firmatecknare 2019, var för sig ordförande & kassör. JA Lennart och Agneta.
24. Övriga frågor : Conny L ansökan om pengar till nya mål hos Sparbankenstiftelsen. Men lite sent för I år. Vem tar hand om hemsidan???
25. Årsmötet avslutas.

Protokollet justerat:

 

Elin Andersson Conny Larsson

« Tillbaka