Styrelsen 2023

 

Ordförande

Lennart Åhlander

 

Ledamöter

Lars-Göran Aronsson

Conny Sköld

Kjell Eriksson 

Sofia Tilly  

Agnetha Svensson   kassör      


Revisorer  Lotta Thörnberg Emma Andersson


Revisorsuppleanter   Lennart Edlund


Valberedning  Lennart Pettersson

Tävlingskommitte

Agneta Svensson

Sofia Tilly

Conny Sköld

Kjell Eriksson

Lennart Pettersson


Materialförvaltare är Kjell Eriksson

Bg. 5792-9143

Org.nr.802488-1230
 

 Web-ansvarig:  Sofia Tilly siatilly@hotmail.com

« Tillbaka